Home page > Základní informace

Základní informace

 

Agentura komunikačních a informačních systémů (AKIS)

je podřízeným vojenským zařízením Sekce podpory MO odpovědným za koncepci, výstavbu a rozvoj spojovacího vojska AČR a za rozvoj a provoz komunikačních a informačních systémů (KIS).

Zodpovídá za implementaci státní informační politiky v rezortu. Koordinuje propojení rezortních KIS do aliančních KIS a informačních systémů veřejné správy (datové schránky, registry, elektronický podpis, státní pokladna …). Řídí a zabezpečuje operační plánování v oblasti KIS včetně způsobů použití KIS v operacích. Řídí a zabezpečuje přípravu a výcvik specialistů KIS a odbornou přípravu štábů v oblasti KIS ve prospěch pozemních a vzdušných sil AČR, metodicky řídí přípravu specialistů KIS u Velitelství výcviku -VA a UO a orgány KIS na jednotlivých stupních velení a řízení. Provádí kontrolní činnost dosahování požadovaných operačních schopností spojovacích jednotek pozemních sil a vzdušných sil AČR.

Odpovídá za rozpracování systému velení a řízení v oblasti KIS, za zabezpečení výstavby míst velení AČR, přípravu a koordinaci cvičení spojovacího vojska AČR. Odpovídá za zpracování podkladů pro operační přípravu státního území v oblasti KIS včetně definování operačních požadavků a opatření v přípravě mobilizačních dodávek v oblasti telekomunikačních a poštovních služeb.

 

 

 

AKIS je provozovatelem neveřejné telekomunikační sítě a vybraných KIS v podřízenosti NGŠ AČR. AKIS je výkonným orgánem pro správu majetkových uskupení 2.4 KIS a 6.2 a odpovídá za zabezpečení rezortu obrany tímto majetkem v souladu s vnitřními předpisy resortu MO.

 

 

 

Agentura KIS se skládá z několika podřízených prvků dislokovaných v rámci území ČR.

Webové stránky Sekce komunikačních a informačních systémů MO.

Nahoru