Home page > Centrum uživatelských služeb

Centrum uživatelských služeb

Centrum uživatelských služeb (CUS) je prvkem Agentury komunikačních a informačních služeb, které zajišťuje provozně-bezpečnostní správu komunikačních a informačních systémů, poskytování služeb těchto systémů uživatelům a které uživatele systémů podporuje službami Call Centra, centrálního Helpdesku a školení.

 

Základ práce centra tvoří dennodenní administrace klíčových informačních systémů resortu obrany a systémů velení a řízení AČR, jakož i správa speciálních mimoresortních systémů v prospěch Ministerstva obrany ČR a dalších prvků. K tomu disponuje centrum celou řadou specialistů, od administrátorů základních služeb operačních systémů, před databázové specialisty, odborníky v oblasti groupware a portálových řešení, vývojáře až po profesionály v oblasti kybernetické bezpečnosti a počítačové bezpečnosti v kontextu zákona 412/2015 Sb. O utajovaných informacích. Práci těchto odborníků doplňují pracovníci call centra, řešitelé uživatelských ticketů, lektoři a instruktoři a další specialisté, včetně administrativní podpory ze strany skupiny vnitřní správy.

 

V portfoliu centra uživatelských služeb jsou primární infrastrukturní systémy resortu, poskytující služby veřejné sítě Internet, vnitřní resortní sítě Štábního informačního systému až po specifické národní a alianční systémy různých stupňů utajení. Jednou z důležitých oblastí působnosti centra jsou systémy velení a řízení, využívané všemi stupni (strategický, operační, taktický) Armády České republiky při výcviku, plánování a vedení operací.

 

Centrum pracuje jak se standardními, komerčně dostupnými technologiemi na bázi zavedených operačních systémů třídy Windows i Unix, tak s unikátními technologiemi, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti a u systémů velení a řízení.

 

Zkušenosti, které příslušníci centra naberou při práci u Centra využívají dále při práci jako projektoví manažeři, bezpečnostní manažeři, vedoucí provozu IT, ale i při dalším odborném působení v specifických oblastech, jako je programování, správa rozsáhlých systémů, integrace systémů, architektura IT nebo bezpečnostní audit IT.

 

Náčelníkem Centra uživatelských služeb je podplukovník Ing. Martin Hlaváček.

 

Fotogalerie

Nahoru