Home page > Centrum nasaditelných systémů

Centrum nasaditelných systémů

Centrum nasaditelných systémů (CNS) je organizačním prvkem AKIS odpovědným za provoz a nasazení polních komunikačních a informačních systémů AČR.

Zabývá se výstavbou mobilních míst velení ve prospěch AČR a NATO v oblasti KIS.

CNS za stavu ohrožení státu (SOS) a válečného stavu (VS) plní úkoly stanovené Plánem uvádění AKIS do bojové připravenosti v oblasti velení, zabezpečení činnosti vojsk, zabezpečení spojení a mobilizačních opatření.

 

CNS odpovídá za:

 • podporu KIS pro zabezpečení plnění úkolů, závazků a politicko vojenských ambicí;
 • zřizování modulárních „deployable“ (nasaditelných) míst velení - rotního, praporního, brigádního typu a jednotlivých úkolových uskupení na území ČR a v zahraničí;
 • výstavbu a zabezpečení ÚU, NRF, ARRC, EU BG/V4, NaPoSy PVO ČR (NATINEADS), rádiových sítí (R/S) krizového řízení sil a prostředků AČR v rámci IZS a plnění úkolů PČR;
 • zajištění podpory KIS na místech velení strategické a operačně-taktické úrovně;
 • zajištění horizontální komunikace mezi spolupůsobícími jednotkami a vertikální komunikace směrem ke koaličním partnerům;
 • zřizování místa centrálního dohledu nad komunikační infrastrukturou pro zabezpečení plánování, řízení a dohledu deployable spojovací soustavy;
 • vytváření MV brigády pro velitelství mnohonárodnostní brigády (MNB) a poskytování služeb KIS jeho příslušníkům;
 • interoperabilní služby KIS v rámci nasazení aliančních jednotek (IEG);
 • vybudování úplné infrastruktury KIS na místech velení (základnách) úkolových uskupení s rotací;
 • zřizování rádiového, radioreléového a satelitního spojení na území ČR a v zahraničí k zajištění utajovaného a neutajovaného provozu;
 • vytváření mobilního místa velení krizového řízení pro Velitelství pro Operace - MO a zajištění podpory KIS vyčleňovaným jednotkám AČR na podporu IZS;
 • vytváření spojovací zálohy pro nasazená úkolová uskupení.

CNS zabezpečuje:

 • národní podporu a výcvik jednotky NATO DCM-B;
 • přípravu nasaditelných sil v rámci úkolových uskupení jako NRF, ARRC, EU BG V4;
 • personální a logistickou podporu v rámci mobilizačně vytvářeného spojovacího útvaru za stavu ohrožení státu (SOS) a válečného stavu (VS).

Velitelem Centra nasaditelných systémů je podplukovník Ing. Pavel Širák.

Nahoru