Home page > Centrum infrastruktury KIS

Centrum infrastruktury KIS

Centrum infrastruktury komunikačních a informačních systémů (CIKIS)​ je hlavním pilířem v organizačním celku Agentury komunikačnícha informačních systémů odpovědným za provozuschopnost kritické komunikační infrastruktury AČR a to globální datové sítě (GDS), transportní sítě (TS), hlasové služby a lokální místní sítě začleněné do stálé vojenské spojovací sítě.

 

Odpovídá za vrcholovou správu, provoz a údržbu daných systémů a vybraných nasaditelných komunikačních systémů, poskytuje komunikační podporu bojovým jednotkám v plnění operačních úkolů.

 

Centrum je tvořeno pěti provozními úseky, které mají celorepublikovou působnost a zabezpečují nepřetržitý provoz dotčených systémů, další odpovědnost je v oblasti spojení do zahraničních lokalit a satelitní spojení pro mise. Zabezpečuje externí připojení koaličních systémů a jejich distribuci v rámci AČR.

 

Centrum provádí pravidelnou údržbu systémů a připravuje podklady pro modernizaci komunikační infrastruktury, dále monitoruje a vyhodnocuje provozní data a na jejich základě optimalizuje datové toky ve prospěch jednotlivých uživatelů prvků AČR.

 

Odpovídá za bezpečnostní nastavení internetového rozhraní, kde maximálně eliminuje průnik hrozeb a kybernetických útoků do vnitřního komunikačního prostředí internetu Ministerstva obrany.

 

Centrum zabezpečuje stálou směnu 7/24 na všechny provozované systémy.  Je kontaktním bodem smluvních vztahů mezi Agenturou komunikačních a informačních systémů a externími dodavateli prostřednictvím Supervizora komunikačních a informačních systémů.

 

​Náčelníkem Centra infrastruktury KIS je podplukovník Ing. Jaroslav Pastorek.

Nahoru