Home page > Aktuality > Slavnostní předání funkce ředitele AKIS

Slavnostní předání funkce ředitele AKIS

K prvnímu lednu se novým ředitelem Agentury komunikačních a informačních systémů stal plukovník gšt. Jaroslav Praus. Ve funkci vystřídal brigádního generála Františka Ridzáka, který letos v červnu převezme velení výcvikové mise EU v Mali.

Agentura KIS vznikla v roce 2013 a v armádě má na starosti koncepci, výstavbu a rozvoj spojovacího vojska a rozvoj a provoz komunikačních a informačních systémů. Zabývá se také kybernetickou bezpečností v resortu.

Generál František Ridzák AKIS velel od prosince 2016. Letos v červnu převezme velení výcvikové mise EUTM v africkém Mali.

„Chci vám poděkovat za podporu a aktivní přístup k plnění povinností. Naše úsilí bylo odměněno propůjčením bojového praporu prezidentem ČR,“ řekl v úterý 14. ledna na slavnostním nástupu k předání funkce František Ridzák.

Agentura prochází podle jeho slov v tomto období významným transformačním procesem, který má zjednodušit systém velení a řízení. Od prvního ledna došlo k rozdělení na Sekci KIS, která bude řešit strategické otázky, a podřízenou Agenturu KIS, jež bude výkonným prvkem.

Slavnostní akt v kasárnách 17. listopadu v Praze-Ruzyni se uskutečnil za účasti zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelníka štábu generálmajora Miroslava Hlaváče, náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajora Jana Kašeho, ředitele Sekce logistiky MO generálmajora Štefana Muránského a dalších hostů.

Nový ředitel plukovník Jaroslav Praus v krátkém proslovu zmínil roli Agentury KIS v nové organizační struktuře a také zdůraznil vysokou míru zodpovědnosti příslušníků AKIS směrem k zajištění kvalitních služeb pro uživatele.

Přinesení bojového praporu AKISHosté slavnostního předání funkce Ř AKISBojový prapor AKISNastoupené jednotky AKISŘeditel AKIS při projevuGenerál Ridzák při předání bojového praporuGenerál Hlaváč předal bojový prapor novému řediteli AKIS

Nahoru