Home page > Aktivní zálohy

Aktivní zálohy

Aktivní záloha je součást zálohy ozbrojených sil České republiky.

Aktivní záloha (AZ) je jednou z forem dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v době míru.

Zájemce o službu v AZ se může přihlásit on-line, vyplněním registračního formuláře, nebo osobně na rekrutačním středisku AČR, případně u místně příslušného krajského vojenského velitelství (KVV, podle místa svého trvalého bydliště), kde získá potřebné informace o procesu vstupu do AZ a vyřídí potřebnou administrativu.

Zájemce o službu v AZ může -při splnění požadovaných podmínek- a v závislosti na potřebě ozbrojených sil nastoupit k jednotce AZ podle vlastního výběru.

Zájemce o službu v AZ dále musí absolvovat Kurz základní přípravy AZ v délce šesti týdnů video organizovaný Velitelstvím výcviku - Vojenskou akademií ve Vyškově (to se netýká bývalých vojáků z povolání,  absolventů vojenské základní či náhradní služby).

Specifické odbornosti (lékaři, zdravotniccký personál, IT specialisté) u vybraných útvarů, absolvují pouze 14-denní Kurz základní přípravy - Specialista.

Branná legislativa platná od 1.7.2016 umožňuje účast na "dobrovolném cvičení".

 

Posouzení zdravotní způsobilosti žadatele o zařazení do Aktivní zálohy 

 

Kompletní informace o AZ Armády České republiky najde na oficiálním webu Aktivních záloh...

Aktuální informace o činnosti AZ naleznete na oficiálním facebooku Aktivních záloh.

 

 

 

Volná místa AZ u AKIS

 

Ředitelství AKIS v tuto chvíli nabízí toto volné místo:

 • zástupce ředitele - (plukovník),

Minimální odborné požadavky na systemizované místo AZ u ředitelství AKIS:

 • vysokoškolské/univerzitní vzdělání v oblasti IT,
 • zkušenosti s řízením IT projektů,
 • znalost anglického jazyka na komunikační úrovni,
 • dobré komunikační schopnosti, práce s lidmi,
 • znalost práce na PC (MS Word, Excel, PowerPoint, Visio),
 • zodpovědnost, spolehlivost a pečlivost,
 • předchozí znalosti a zkušenosti z provozu IT vítány (administrace sítí, práce s DB, práce s virtualizačními technologiemi, správa uživatelských účtů.

 

Odbor vnitřního řízeni KIS v tuto chvíli nabízí toto volné místo:

 • vedoucí starší důstojník - specialista (podplukovník),

Minimální odborné požadavky na systemizované místo AZ u OVŘ AKIS:

 • Zkušenost s řízením odboru nebo podobného celku.
 • Zkušenosti s koordinací a řešením vnitřních vazeb na vybrané resortní a mimoresortní specializace, podporující zabezpečení obranyschopnosti ČR.
 • dobré komunikační schopnosti, práce s lidmi,
 • znalost práce na PC (MS Word, Excel, PowerPoint, Visio),
 • zodpovědnost, spolehlivost a pečlivost,

 

Odbor řízení komunikačních a informačních systémů v tuto chvíli nabízí tato volná místa:

 • vedoucí starší důstojník – specialista (pplk.)
 • 6 x starší důstojník - specialista (mjr.)

Odborné požadavky na systemizovaná místa AZ u OŘKIS AKIS:

 • vysokoškolské/univerzitní vzdělání v oblasti IT,
 • zkušenosti s řízením IT projektů,
 • znalost anglického jazyka na komunikační úrovni,
 • dobré komunikační schopnosti, práce s lidmi,
 • znalost práce na PC (MS Word, Excel, PowerPoint, Visio),
 • zodpovědnost, spolehlivost a pečlivost,
 • předchozí zkušenosti při zadávání veřejných zakázek vítány,
 • předchozí znalosti a zkušenosti z provozu IT vítány (administrace sítí, práce s DB, práce s virtualizačními technologiemi, správa uživatelských účtů, obsluha nástrojů kybernetické bezpečnosti, znalosti z oblasti detekce a analýzy bezpečnostních událostí),
 • ŘP sk. B.

 

Odbor podpory správních činností a majetku KIS v tuto chvíli nabízí toto volné místo:

Velení odboru AZ:

 • vedoucí starší důstojník - specialista (podplukovník),

​Aktuální informace o současných volných pozicích Vám poskytne příslušné KVV.

Minimální odborné požadavky na systemizované místo AZ u Odboru PSČMKIS:

 • Zkušenost s řízením odboru nebo podobného celku.
 • Zkušenosti s koordinací a řešením vnitřních vazeb na vybrané resortní a mimoresortní specializace, podporující zabezpečení obranyschopnosti ČR.
 • Znalost řízení podle koncepčních dokumentů v oblastech správy rádiového spektra a komunikačních a informačních systémů resortu a jejich prosazování, v souladu se strategií resortu MO, koncepcí rozvoje AČR, státní informační politikou a požadavky NATO, ITU, CEPT a EU.
 • Znalost řízení podle legislativních podkladů, interních normativních aktů, bojových dokumentů a metodických pomůcek v oblastech správy rádiového spektra a provozu, komunikačních a informačních systémů resortu.
 • Znalosti správy rádiového spektra stanoveného plánem přidělení kmitočtových pásem České republiky rezortu obrany.
 • Znalost národního strategického plánu řízení a využívání rádiového spektra.
 • Znalost politiky rádiového spektra NATO v ČR, na základě STANAG 5641, NATO MC 0188/2 a NJFA 2014.
 • Znalost působností odboru, jako národní vojenské kmitočtové autority, vytvářející primární rozhraní pro problematiku kmitočtů, koordinace a správy rádiového spektra, mezi NHQC3S / SC3IB a státy NATO na národní úrovni.
 • Znalost problematiky zastupování resortu MO při mimo resortních jednáních v oblastech správy rádiového spektra v ČR a komunikačních a informačních systémů ve státní správě.
 • Znalost problematiky zastupování ČR a MO v orgánech NATO C3B CaP3, ITU-R a CEPT ECC, jako „National Military Representative“.

 

Centrum uživatelských služeb v tuto chvíli nabízí tato volná místa:

Systémový inženýr – skupina MS-Čechy – úsek správy a provozu KIS Čechy

Minimální odborné požadavky:

 • Pokročilá znalost operačního systémů Windows: instalace, administrace jak uživatelské stanice, tak serveru včetně nastavení služeb, správa uživatelských účtů, práce s událostmi (jak z operačního systému, tak bezpečnostními a událostmi třetích stran).
 • Výhodou znalost práce na virtualizační technologii VMware a prostředí Citrix, technologie 3PAR

 

Starší technik – skupina MS-Čechy – úsek správy a provozu KIS Čechy

 • Znalost operačního systémů Windows: instalace, administrace jak uživatelské stanice, tak serveru včetně nastavení služeb, správa uživatelských účtů, práce s událostmi (jak z operačního systému, tak bezpečnostními a událostmi třetích stran).
 • Výhodou znalost práce na virtualizační technologii VMware a prostředí Citrix, technologie 3PAR

 

technik – skupina MS-Čechy – úsek správy a provozu KIS Čechy

 • Znalost operačního systémů Windows: instalace, administrace jak uživatelské stanice, tak serveru včetně nastavení služeb, správa uživatelských účtů, práce s událostmi (jak z operačního systému, tak bezpečnostními a událostmi třetích stran).
 • Výhodou znalost práce na virtualizační technologii VMware a prostředí Citrix, technologie 3PAR

 

Systémový inženýr – skupina UX-Čechy – úsek správy a provozu KIS Čechy

Minimální odborné požadavky:

 • Pokročilá znalost operačního systémů UNIX: instalace, administrace jak uživatelské stanice, tak serveru včetně nastavení služeb, správa uživatelských účtů, práce s událostmi (jak z operačního systému, tak bezpečnostními a událostmi třetích stran).
 • Výhodou znalost práce SLES, technologie 3PAR

 

Systémový inženýr – skupina UX-Praha – úsek správy a provozu KIS Čechy

Minimální odborné požadavky:

 • Pokročilá znalost operačního systémů UNIX: instalace, administrace jak uživatelské stanice, tak serveru včetně nastavení služeb, správa uživatelských účtů, práce s událostmi (jak z operačního systému, tak bezpečnostními a událostmi třetích stran).
 • Výhodou znalost práce SLES, Sun Solaris

 

Systémový inženýr – skupina správy MS – Morava – úsek správy a provozu KIS Morava

Minimální odborné požadavky:

 • Pokročilá znalost operačního systémů Windows: instalace, administrace jak uživatelské stanice, tak serveru včetně nastavení služeb, správa uživatelských účtů, práce s událostmi (jak z operačního systému, tak bezpečnostními a událostmi třetích stran).
 • Výhodou znalost práce na virtualizační technologii VMware a prostředí Citrix, technologie 3PAR

 

Systémový inženýr – skupina správy MS – Morava – úsek správy a provozu KIS Morava

Minimální odborné požadavky:

 • Pokročilá znalost operačního systémů Windows: instalace, administrace jak uživatelské stanice, tak serveru včetně nastavení služeb, správa uživatelských účtů, práce s událostmi (jak z operačního systému, tak bezpečnostními a událostmi třetích stran).
 • Výhodou znalost práce na virtualizační technologii VMware a prostředí Citrix, technologie 3PAR

 

Starší technik – skupina MS-Morava – úsek správy a provozu KIS Morava

 • Znalost operačního systémů Windows: instalace, administrace jak uživatelské stanice, tak serveru včetně nastavení služeb, správa uživatelských účtů, práce s událostmi (jak z operačního systému, tak bezpečnostními a událostmi třetích stran).
 • Výhodou znalost práce na virtualizační technologii VMware a prostředí Citrix, technologie 3PAR

 

Technik – skupina MS-Morava – úsek správy a provozu KIS Morava

 • Znalost operačního systémů Windows: instalace, administrace jak uživatelské stanice, tak serveru včetně nastavení služeb, správa uživatelských účtů, práce s událostmi (jak z operačního systému, tak bezpečnostními a událostmi třetích stran).
 • Výhodou znalost práce na virtualizační technologii VMware a prostředí Citrix, technologie 3PAR

 

Systémový inženýr – skupina správy UX – Morava – úsek správy a provozu KIS Morava

Minimální odborné požadavky:

 • Pokročilá znalost operačního systémů UNIX: instalace, administrace jak uživatelské stanice, tak serveru včetně nastavení služeb, správa uživatelských účtů, práce s událostmi (jak z operačního systému, tak bezpečnostními a událostmi třetích stran).
 • Výhodou znalost práce SLES, technologie 3PAR

 

Systémový inženýr – skupina správy APV MS – Morava – úsek správy APV

Minimální odborné požadavky:

 • Pokročilá znalost operačního systémů Windows
 • Výhodou instalace, administrace virtualizační technologii VMware, prostředí Citrix, MS Sharepoint, MS Exchange, MS Project.

 

Systémový inženýr – skupina rozvoje APV – úsek správy APV

Minimální odborné požadavky:

 • Programování C#, perzistentní databázová vrstva na bázi MS SQL, java script

 

Starší technik – skupina provozní bezpečnosti – úsek bezpečnostní správy

Minimální odborné požadavky:

 • Znalost správy enterprise antivirových řešení
 • Výhodou zkušenost se správou McAfee ePO, případně řešení SIEM

 

Starší technik – skupina bezpečnosti speciálních systémů – úsek bezpečnostní správy

Minimální odborné požadavky:

 • Znalost bezpečnostní správy doménových systémů na bázi MS Windows/Active Directory
 • Výhodou zkušenost se správou systémů dle zákona 412/2005 Sb.

 

Systémový inženýr – skupina bezpečnosti SVŘ – úsek bezpečnostní správy

Minimální odborné požadavky:

 • Znalost bezpečnostní správy doménových systémů na bázi MS Windows/Active Directory
 • Výhodou zkušenost se správou systémů dle zákona 412/2005 Sb.

 

Centrum infrastruktury KIS v tuto chvíli nabízí tato volná místa:

Úsek administrace a vrcholové správy  (pracoviště Praha, Gen. Píky)

 • systémový inženýr (nadporučík) 2x

Skupina administrace a správy speciálních sítí (pracoviště Olomouc, Žižkova kas.)

 • systémový inženýr (nadporučík) 2x

Skupina administrace a správy dohledových systémů (pracoviště „F“)

 • systémový inženýr (nadporučík) 2x

Úsek provozu přenosových systémů (pracoviště „G“)

 • systémový inženýr (nadporučík) 2x

Skupina provozu Čechy LAN 3 (pracoviště Tábor)

 • technik specialista  (praporčík) 1x

Skupina provozu Čechy LAN 2 (pracoviště Žatec)

 • starší technik (praporčík) 1x

Skupina provozu Morava LAN 2 (pracoviště Vyškov, Sedlec)

 • starší technik (praporčík) 2x

Skupina provozu Morava LAN 1 (pracoviště Hranice)

 • starší technik (praporčík) 1x

Skupina provozu Morava LAN 3 (pracoviště Pardubice)

 • technik (nadrotmistr) 1x

Skupina provozu Čechy LAN 1 (pracoviště Brandýs nad Labem/Stará Boleslav)

 • technik (nadrotmistr) 1x

 

​Aktuální informace o současných volných pozicích Vám poskytne příslušné KVV.

Minimální odborné požadavky na systemizovaná místa AZ u Centra CIKIS:

 • Základní znalosti počítačových sítí: ISO-OSI model, protokolová sada TCP/IP, práce se síťovými analyzátory (Wireshark).
 • Podvědomí o nastavování lokálních sítí na úrovni administrátora sítě.
 • Základní znalosti IP adresace.
 • Pokročilé znalosti v oblasti realizace a výstavby místní sítě LAN.
 • Zvládání konfiguračního nastavení síťových prvků do vrstvy L3 na úrovni CISCO CCNA.
 • Orientace v problematice aplikační bezpečnosti sítí s vazbou na centrální dohledové systémy.
 • Základní znalosti radiových sítí, radiových a radioreleových  prostředků.
 • Základní  znalosti operačního systému Windows.
 • Základní znalosti Microsoft office.
 • Splňuje podmínky pro práci na elektrických zařízení dle vyhl. 50/1978 Sb.
 • Schopnost práce a logického uvažování pod psychickým tlakem.
 • Manuální zručnost se smyslem pro detail.

 

Centrum nasaditelných systémů v tuto chvíli nabízí tato volná místa:

Skupina Transportních Prostředků (Lipník nad Bečvou):

 1. Pracoviště rádiových zařízení:

Náčelník pracoviště radiových zařízení (hodnost poručík)

Povinné OP na SM:

 • 000154 - Osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil skupiny V-B
 • 130204 - Základy APV IS ASVŘ PozS
 • 400001 - Základy pro specialisty KIS

Doporučené OP na SM:

 • 420201 - Obsluha radiové stanice - AN/PRC-152 a 117
 • 420402 - Spojovací provozní řád
 • 420403 - Radiový provoz v Anglickém jazyce

 

             Starší operátor - specialista pracoviště (hodnost rotný)

Povinné OP na SM:

 • 420209 - Obsluha radiové stanice - R150MX
 • 420228 - Obsluha rádiové provozovny
 • 420404 - Telegrafní provoz
 • 420402 - Spojovací provozní řád
 • 420403 - Radiový provoz v Anglickém jazyce

Doporučené OP na Sm:

 • 410109 - Základy počítačových sítí - CISCO A0
 • 420403 - Radiový provoz v Anglickém jazyce

 

Starší operátor pracoviště  (hodnost četař)

Povinné OP na SM:

 • 420228 - Obsluha rádiové provozovny
 • 420404 - Telegrafní provoz

Doporučené OP na Sm:

 • 130204 - Základy APV IS ASVŘ PozS
 • 420402 - Spojovací provozní řád
 • 420403 - Radiový provoz v Anglickém jazyce

 

Operátor pracoviště radiových zařízení: (hodnost desátník)

Povinné OP na SM:

 • 000156 - Osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil skupiny V-C
 • 170421 - Strojník elektrocentrál nad 8 kW
 • 420228 - Obsluha rádiové provozovny

Doporučené OP na Sm:

 • 420402 - Spojovací provozní řád
 • 420404 - Telegrafní provoz

 

 1. Pracoviště radioreléových provozoven:

Náčelník pracoviště radioreléových provozoven (hodnost poručík)

Povinné OP na SM:

 • 130204 - Základy APV IS ASVŘ PozS
 • 400001 - Základy pro specialisty KIS

Doporučené OP na Sm:

 • 420402 - Spojovací provozní řád
 • 420403 - Radiový provoz v Anglickém jazyce

 

Starší operátor - specialista pracoviště (hodnost rotný)

Povinné OP na SM:

 • 42 0202 - Obsluha stožáru TVS 30
 • 420227 - Obsluha radioreléové provozovny

Doporučené OP na Sm:

 • 42 0402 - Spojovací provozní řád
 • 420403 - Radiový provoz v Anglickém jazyce

 

Starší operátor pracoviště  (hodnost četař)

Povinné OP na SM:

 • 42 0202 - Obsluha stožáru TVS 30
 • 420227 - Obsluha radioreléové provozovny

Doporučené OP na Sm:

 • 42 0402 - Spojovací provozní řád
 • 420403 - Radiový provoz v Anglickém jazyce

 

Operátor pracoviště: (hodnost desátník)

Povinné OP na SM:

 • 000157 - Osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil skupiny V-C+E
 • 42 0202 - Obsluha stožáru TVS 30
 • 420227 - Obsluha radioreléové provozovny

Doporučené OP na Sm:

 • 170421 - Strojník elektrocentrál nad 8 kW
 • 420402 - Spojovací provozní řád

 

 

 

 

Nahoru